Δημιουργία Σωματίου για προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Κύπρο


Σάββατο 15/2/14
10:00 - 13:00


Συζήτηση στο forum της κοινότητας Ubuntu-cy https://www.ubuntucy.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=2560
Συζήτηση στη mailing list http://ubuntu.5.x6.nabble.com/-td5055454.html

Print/export